October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Tam Hợp

Tam Hợp (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Thoong My Xay (tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào)

Cửa khẩu Tam Hợp thuộc xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An, Việt Nam.

Cửa khẩu Tam Hợp thông thương với cửa khẩu Thoong My Xay thuộc tỉnh tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào.

Địa chỉ : xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/FyrDqkvEieMVGQGF9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.