October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Tân Nam

Tân Nam (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Mơn Chây (tỉnh Prey Veng, Cambodia)

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thuộc ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thông thương với cửa khẩu quốc tế Mơn Chây thuộc xã Cra Bao, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Địa chỉ : ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/U2X13jsNJmTsUfLy9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.