October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Tân Thanh

Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Pu Zhai (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Cửa khẩu Tân Thanh là cửa khẩu tại vùng đất bản Nà Lầu xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Cửa khẩu Tân Thanh cách thành phố Lạng Sơn khoảng 28 km theo đường bộ về hướng bắc tây bắc.

Cửa khẩu Tân Thanh thông thương sang cửa khẩu Pu Zhai (浦寨口岸) ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Địa chỉ : bản Nà Lầu xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/c12f88BerurBmKeP7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.