October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Tây Giang

Tây Giang (tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) – Kà Lừm (tỉnh Xê Kông, Lào)

Cửa khẩu Tây Giang là cửa khẩu tại vùng đất thôn Ch’nóc, xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Cửa khẩu Tây Giang thông thương với cửa khẩu Kaleum (Kà Lừm) ở muang Kaleum, tỉnh Sekong, Lào

Địa chỉ : thôn Ch’nóc, xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/A31L7nNhv3Gr4Fcq9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.