October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Thanh Thủy

Thanh Thuỷ (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Nậm On (tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào)

Cửa khẩu Thanh Thủy là cửa khẩu đường bộ tại vùng đất phía tây thôn Khe Mừ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Cửa khẩu Thanh Thủy thông thương sang cửa khẩu Namon (Nậm On) muang Khamkeuth tỉnh Bolykhamxay, Lào.

Địa chỉ : xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/7Kdxy2u9yS2GYZvP7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.