October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Thanh

Thanh (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Đen Vi Lay (tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào)

Cửa khẩu Thanh toạ lạc tại vùng đất thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Cửa khẩu Thanh thông thương với cửa khẩu Đen Vi Lay của huyện Mường Noòng, tỉnh Xavannakhẹt, Lào

Địa chỉ : xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/hZ75JThXVF2v2FvPA

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.