October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Thông Thụ

Thông Thụ (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Nậm Táy (tỉnh Hủa Phăn, Lào)

Cửa khẩu Thông Thụ thuộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Cửa khẩu Thông Thụ thông thương sang cửa khẩu Nâm Táy thuộc bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn của Lào.

Địa chỉ : xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/wY7EGFVWgHLsTsb86

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.