October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Tống Lê Chân

Tống Lê Chân (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Sa Tum (tỉnh Kampong Cham, Campuchia)

Cửa khẩu Tống Lê Chân là cửa khẩu tại vùng đất xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu Tống Lê Chân thông thương với cửa khẩu Sa Tum tỉnh Kampong Cham, Campuchia.

Địa chỉ : xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/jgJ7WET1F2BUTJuD8

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.