October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu U Ma Tu Khoòng

U Ma Tu Khoòng (tỉnh Lai Châu, Việt Nam) – Bình Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Cửa khẩu U Ma Tu Khoòng là cửa khẩu tại bản U Ma Tu Khoòng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Cửa khẩu U Ma Tu Khoòng thông thương với cửa khẩu Bình Hà ở thị trấn Bình Hà huyện Lục Xuân, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đường biên giới Việt – Trung tại vùng cửa khẩu chạy dọc theo sống núi từ đỉnh Là Pơ đến dãy Phu Mu Su Cằng, cao từ 1900 m đến 2320 m. Chợ cửa khẩu mở trên yên ngựa núi. Với độ cao trên 1900 m cửa khẩu U Ma Tu Khoòng là cửa khẩu có độ cao cao nhất Việt Nam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.