October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Vạc Sa

Vạc Sa (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Phum Soty (tỉnh Kampong Cham, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Vạc Sa nằm trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. cách trung tâm xã Tân Hà chỉ khoảng hơn 4 km

Cửa khẩu phụ Vạc Sa thông thương với cửa khẩu Doun Roath (Phum Soty) thuộc tỉnh Kampong Cham, Cambodia.

Địa chỉ : xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/XGQ2EasFGJETtUxWA

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.