October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Vàm Đồn

Vàm Đồn (tỉnh Long An, Việt Nam) – Chòm Loong (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Vàm Đồn toạ lạc tại xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam.

Cửa khẩu Vàm Đồn thông thương với cửa khẩu Chòm Loong thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia.

Địa chỉ : xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/bWSQdKbx5cDhBA5X6

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.