October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai

Cửa khẩu Lào Cai (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), đường bộ.

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là cửa khẩu quốc tế nằm tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông thương qua cầu Hồ (Hồ Kiều) bắc qua sông biên giới Nậm Thi, tới cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu (河口口岸), thuộc huyện Hà Khẩu, châu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Cửa khẩu này là cửa khẩu quốc tế. Thời gian làm việc phía Việt Nam là 7h00 – 22h00 giờ Hà Nội. Thời gian làm việc phía Trung Quốc là 8h00 – 23h00 giờ Bắc Kinh.

Cửa khẩu Mường Khương

Mường Khương (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Kiều Đầu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Cửa khẩu Mường Khương hay cửa khẩu Tung Chung Phố là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất thị trấn Mường Khương và xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai.

Cửa khẩu Mường Khương ở điểm cuối quốc lộ 4D, thông thương sang cửa khẩu Kiều Đầu ở thị trấn Vân Sơn huyện Mã Quan tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Lào Cai (Cửa khẩu quốc tế đường sắt)

Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), đường sắt.

Cửa khẩu này nằm gần mốc giới số 102, 103 trên biên giới Việt – Trung. Hai bên cửa khẩu là thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam và thị trấn Hà Khẩu, huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Ga Lào Cai là một nhà ga xe lửa tại Lào Cai. Được kết nối với Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam. Nhà ga là điểm kết thúc tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai và được nối với ga Hà Khẩu theo tuyến đường sắt Côn Minh – Hà Khẩu của Trung Quốc.

Cửa khẩu Bản Vược

Bản Vược (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Ba Sa (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Cửa khẩu Bản Vược (còn gọi là cửa khẩu Bát Xát) là cửa khẩu tại vùng đất bản Vược, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Cửa khẩu Bản Vược thông thương với cửa khẩu Ba Sa, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bằng phà qua sông Hồng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.