October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Xa Mát

Cửa khẩu Xa Mát (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Xa Mát (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Trapeang Phlong (tỉnh Tboung Khmum, Cambodia)

Cửa khẩu Xa Mát nằm ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Tuyến xe buýt trực tiếp khởi hành hàng ngày từ thành phố Hồ Chí Minh tới thị trấn Gò Dầu (Tây Ninh). Từ đây, tiếp tục theo quốc lộ 22B, qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) đến cửa khẩu Tra-peing-phlong thuộc tỉnh Kampong Cham (Campuchia) đến Siêm-riệp (Cam-pu-chia).

Địa chỉ : xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/opKkga3VKfP4dtF6A

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.