May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Mexico tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mexico tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Mexico tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Mexico
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Mexico in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 86/56/20 Pho Quang street, ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 09:00 – 17:00 Phone : (028) 6685 8388 Fax : (028) 3547 0624 E-mail: anh.