May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nga (Russia) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Russia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

We would like to inform there is NO Embassy of Russia in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Consulate General of Russia in Da Nang city instead ? We also have contact information of the Embassy of Russia in Hanoi or Consulate of Russia in Ho Chi Minh City (HCMC).

Consulate General of Russia in Da Nang city Address : 22 Tran Phu Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam Working hours : Citizen reception on Monday, Tuesday and Thursday from 10:00 to 12:00. Return results from Monday through Friday from 10:00 to 12:00.

Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 40 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3930 3936 Fax : (028) 3930 3937 Email : cgrushcm@yandex.ru FB : https://www.

Consulate General of Russia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 40 Ba Huyen Thanh Quan Street, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3930 3936 Fax : (028) 3930 3937 Email : cgrushcm@yandex.ru FB : https://www.