Lãnh Sự Quán Senegal tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Senegal hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Senegal tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng chưa có Đại Sứ Quán Senegal

Lãnh Sự Quán Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) hiện chưa thành lập

Lãnh Sự Quán Sao Tome and Principe tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Sao Tome and Principe hiện chưa thành lập Lãnh Sự

Lãnh Sự Quán San Marino tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ San Marino hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố

Lãnh Sự Quán Samoa tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Samoa hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí

Lãnh Sự Quán Rwanda tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Rwanda hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Rwanda tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 40 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3930 3936 Fax : (028) 3930 3937 Email : cgrushcm@yandex.ru FB : https://www.

Lãnh Sự Quán Romania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 214 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 09:00 – 12:00 | chiều 13:30 – 16:30 Điện thoại : (028)

Lãnh Sự Quán Qatar tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Qatar hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí

Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 151 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3820 0623 | 3930 9608 Email : afonso.vieira@portviet.

... 4 5 6 7 8 9 10 ...