Sơ lược về Montenegro Montenegro là một quốc gia ở Đông Nam Châu Âu, thuộc vùng biển Adriatic. Cái tên Montenegro có nguồn gốc từ từ “Montana Negra” có nghĩa là núi đen.

Chính phủ Montenegro hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Montenegro tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Montenegro tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Montenegro tại TP Đà Nẵng Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Giờ làm việc

We would like to inform there is NO Embassy of Montenegro in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Montenegro in Hanoi capital city of Vietnam. Embassy of Montenegro in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A

Lãnh Sự Quán Montenegro tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Montenegro hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Montenegro tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Montenegro

Consulate of Montenegro in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Montenegro in Da Nang City, Vietnam Also, there is no Embassy of Montenegro in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Montenegro tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Montenegro hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Montenegro hoặc

Consulate of Montenegro in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Montenegro in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Montenegro in

Đại Sứ Quán Montenegro tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Montenegro hiện chưa thành lập

Embassy of Montenegro in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Montenegro in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is NO

Lãnh Sự Quán Montenegro tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Montenegro hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố

1 2 3