April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Malaysia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Malaysia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 109 Nguyen Van Huong street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday – Friday 08:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 9023 Fax : (028) 3829 9027 Email: mwhochiminh@kln.gov.

Embassy of Yemen in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : No. 7, Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon.

Đại Sứ Quán Ecuador tại Kuala Lumpur, Malaysia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, West Block, 10th Floor 502450, Kuala Lumpur, Malaysia. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 18:00 Điện thoại : +603-21635094/5078 Fax : +603-21635096 E-mail: embecua@po.

Embassy of Ecuador in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, West Block, 10th Floor 502450, Kuala Lumpur, Malaysia. Working hours : Mon.