March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Macedonia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Macedonia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Phòng 1-32 toà nhà Khu ngoại giao đoàn San Li Tun, Chaoyang District, Beijing, China
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:30 – 17:30
  • Điện thoại : +86-10-65327846
  • Fax : +86-10-65327847
  • E-mail : beijing@mfa.gov.mk
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ZC5NnDkE5Gn5jnLg9