May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Malaysia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malaysia tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Malaysia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Malaysia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Malaysia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 109 Nguyen Van Huong street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday – Friday 08:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 9023 Fax : (028) 3829 9027 Email: mwhochiminh@kln.gov.