April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Malaysia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malaysia tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Malaysia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Malaysia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 109 Nguyen Van Huong street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday – Friday 08:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 9023 Fax : (028) 3829 9027 Email: mwhochiminh@kln.gov.

Embassy of Yemen in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : No. 7, Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon.