May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Malaysia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malaysia tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Malaysia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Malaysia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 109 Nguyen Van Huong street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday – Friday 08:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 9023 Fax : (028) 3829 9027 Email: mwhochiminh@kln.gov.

Embassy of Yemen in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : No. 7, Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon.